top of page
lable2.png

מחשבות על - כוריאוגרפיה ופרפורמנס

הרצאה בהנחיית ענת רדנאי ופאנל יוצרות.ים  

יום שישי 20.5 | 17:00-14:30

הכניסה חופשית בהרשמה מראש

מרכז 'כלים' ואי"ב - ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון ובאמנות המופע חוברים יחדיו על מנת לשים על סדר היום את נושא התמיכה הציבורית בתחום הפרפורמנס - אמנות המופע. לאורך השנים, אמני הפרפורמנס נדרשו להסביר את עצמם.ן לממסד, להתאים עצמם.ן להגדרות חד מימדיות שאינן מתאימות ולרב לוותר על תמיכה ציבורית. אף על פי שתחום הפרפורמנס מבוסס היטב, מדוע התמיכה הממשלתית נשארת מאחור?  

 

המפגש יתחיל בהרצאה אותה תעביר ענת רדנאי, מנכ"לית אי"ב, שתערוך היכרות עם שיטת התמיכה של משרד התרבות ביוצרים.ות עצמאיים.ות בתחום התיאטרון. בתום ההרצאה נקיים פאנל עם יוצרי פרפורמנס שנופלים מחוץ למסגרת התמיכה ומיד אחריו שיח 'שולחנות עגולים'. באמצעות השיח שיתעורר נשאף לנסח מסמך שיקדם את האפשרות לקבלת תמיכה ביצירות פרפורמנס ממשרד התרבות.


14:30 > הרצאה קצרה על תמיכה ממשלתית ביצירה עצמאית בהנחיית ענת רדנאי


15:15 >  'האסיפה'' - שיחה בהנחיית ענת רדנאי ובהשתתפות היוצרות.ים עמית דרורי, עלית קרייז, אנה ווילד ועינב רוזוליו.

16:00 - 17:00 > שולחנות עגולים 
קבוצות עבודה בהשתתפות קהל האמנים.יות, שמטרתן להניח תשתית ראשונית למהלך שיוביל לתמיכה ממשלתית בתחום. 

bottom of page